Mat-Tech en COVID-19

Het Coronavirus (COVID-19) heeft nog steeds een effect op heel Nederland en uiteraard willen onze relaties van ons weten wat wij doen om de continuïteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen. Mat-tech heeft in haar vestigingen (twee in Nederland en één in de UK) de navolgende maatregelen doorgevoerd:

  • Contacten met de buitenwereld (klanten en leveranciers) worden waar mogelijk met digitale hulpmiddelen onderhouden.
  • Bij eventuele fysieke afspraken houden we afstand van elkaar.
  • Wij hebben de uitvoerende afdelingen opgesplitst teneinde het aantal contactmomenten tussen medewerkers onderling zoveel mogelijk te beperken (verschoven pauzes, gecompartimenteerde werkplekken).
  • We hebben regels vastgesteld met betrekking tot het maximale aantal medewerkers per ruimte (als waarborg voor voldoende onderlinge afstand).
  • Waar dit mogelijk is hebben we medewerkers verzocht van huis uit te werken en hen voorzien van de juiste communicatiemiddelen.
  • Hygiëne maatregelen zijn aangescherpt, extra schoonmaak en desinfectie van de algemene contactvlakken.
  • De afdeling Development & Testing (reeds ondergebracht in ons nieuwe gebouw Ekkersrijt 4302 in Son) blijft zoveel mogelijk op de nieuwe eigen locatie.
  • Alle buitenlandse reizen zijn voorlopig opgeschort.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen we de aanwijzingen en regelgeving door de overheid zorgvuldig opvolgen. Wij gaan er vooralsnog van uit, dat we met deze maatregelen in staat zullen zijn uw belangen en die van onze medewerkers optimaal te kunnen blijven dienen. We kunnen echter niet uitsluiten dat als gevolg van deze situatie de levertijden wat kunnen oplopen. Wij verzoeken u daarmee zo mogelijk rekening te houden en ons tijdig te voorzien van uw opdrachten,  zodat we daar in onze planningen al rekening mee kunnen gaan houden. Uiteraard wensen wij iedereen veel succes en een goede gezondheid toe.

Mat tech

Wilt u weten wat wij u kunnen bieden? Neem gerust contact met ons op!