Skip to content

Energie Dispersief X-ray Spectroscopie (EDX)

Voor het goed analyseren van de samenstelling van het oppervlakte van de componenten, zet Mat-Tech de Energie Dispersief X-ray Spectroscopie (EDX) in. Dit is een oppervlakteanalyse-techniek waarbij een elektronenstraal (die specifieke golflengten van röntgenstralen uitzendt) het component raakt en daardoor een elektron in een binnenschil prikkelt. Er ontstaat dan een elektronengat in de elektronische structuur van het element.

De energie van de elektronenstraal ligt tussen de 10-20 keV. De hoeveelheid energie van de uitgestraalde röntgenstralen is afhankelijk van het element. De elektronenstraal beweegt over het component en de beelden worden opgeslagen. De aanwezigheid van Au, Ag en Pd op het NP-oppervlak kan gemakkelijk worden geïdentificeerd. De elementen met een laag atoomgetal zijn met EDX echter moeilijk te detecteren.

De EDX kan worden gebruikt bij zeer kleine componenten, zelfs van enkele kubieke micrometers ‘groot’.

EDX
mat-logo-lime

Contact opnemen

Wilt u weten wat wij u kunnen bieden? Neem gerust contact met ons op!