Diffusiebinding

Diffusiebonden is een verbindingstechnologie waarbij materialen (gelijksoortig of ongelijksoortig) in vaste toestand met elkaar worden verbonden. Er is dus geen sprake van enige vloeibare fase tijdens het proces zoals bij solderen wel het geval is.

De verbinding zal ontstaan doordat er een atomair contact wordt gerealiseerd tussen de te verbinden delen en daar diffusie (vermenging) gaat plaatsvinden op atomaire schaal.

Om een voldoende contact te realiseren tijdens het proces, worden speciale tools gebruikt tijdens het proces in een (vacuüm) oven.

De voordelen van diffusiebonden zijn onder meer: geen vloeibare fase gedurende bonding (fijn in geval van microkanalen op het grensvlak), niet perse andere materialen dan basismaterialen nodig (voordeel bij corrosie), er kan evenwel gebruik gemaakt worden van toevoegmateriaal (ductiele tussenlaag). Materialen die we kunnen diffusiebonden zijn: diverse soorten RVS, Koper, Titaan, Nikkellegeringen, Brons etc.

Foto (SEM) van samengesteld deel met afbraamrand in kanaal (Titaan Grade 5):